Category

Bocas del Toro

Category

Do Boas del Toro dosta­li­śmy się moto­rów­ką z por­tu Almi­ran­te. Kwe­stie bez­pie­czeń­stwa na tej łod­ce oce­nić moż­na wyjąt­ko­wo sła­bo — była to po pro­stu mała, sta­ra, wysłu­żo­na łod­ka.  Praw­dzi­wa przy­go­da zaczę­ła się jak wypły­nę­li­śmy na peł­ne morze, buja­ło nieziemsko.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność