Roczna podróż z dziećmi dookoła świata

Roczna podróż z dziećmi dookoła świata

Cze­ka­li­śmy aż 10 lat, aby speł­nić nasze marze­nie. Dzię­ki wie­lu wyrze­cze­niom i deter­mi­na­cji w dąże­niu do celu w koń­cu uda­ło się. W kwiet­niu 2017 roku roz­po­czę­li­śmy wspa­nia­łą przy­go­dę życia, wyru­szy­li­śmy wraz z dzieć­mi  (4 lata i 7lat) w podróż dooko­ła świa­ta. Przed nami 5 kon­ty­nen­tów, tysią­ce wra­żeń, wspa­nia­łych ludzi i przy­gód. Pod­czas naszej podró­ży w mia­rę moż­li­wo­ści doda­je­my wpi­sy na stro­nę, lub na face­bo­oka. To będzie tyl­ko część naszych przy­gód, czas poka­że czy uda nam się opra­co­wać je wszyst­kie w jed­nej zamknię­tej formie…

Nasze wpi­sy doty­czą­ce podró­ży dooko­ła świa­ta może­cie śle­dzić tutaj
Nasze tra­sa podró­ży dooko­ła świa­ta tutaj

Nasza stro­na na face­bo­oku: https://www.facebook.com/rodzinkawpodrozypl
Nasz pro­fil na insta­gra­mie: https://instagram.com/rodzinkawpodrozy/
Nasz kanał YouTu­be: tutaj 

 

Do zoba­cze­nia w podróży!

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność