Tag

monastyr

Browsing

Zakon­nik z Mona­sty­ru Piva oka­zał się bar­dzo cie­ka­wą i inte­re­su­ją­cą oso­bą. Opro­wa­dził nas po klasz­to­rze oraz na koń­cu zapro­po­no­wał wła­snej pro­duk­cji raki­ję. No coż, nie mogli­śmy się nie sku­sić. Zaku­pio­ny tru­nek oka­zał się napraw­dę smacz­ny, więc każ­de­mu, kto będzie w oko­li­cy pro­po­nu­je­my wstą­pić do klasz­to­ru, bo napraw­dę warto.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność