Tag

Polska

Browsing

Jakiś czas temu zosta­li­śmy popro­sze­ni przez japoń­skie cza­so­pi­smo FQ Maga­zi­ne o infor­ma­cje na temat tego co pol­skie dzie­ci jedzą na śnia­da­nie. Oprócz naszych odpo­wie­dzi w arty­ku­le zna­la­zło się jesz­cze kil­ka innych — m.in. z Włoch, Sri Lan­ki, czy Indo­ne­zji. Zobacz­cie sami co cie­ka­we­go dzie­cia­ki mogą z same­go rana spo­tkać na swo­ich stołach.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność