Zadanie do wykonania

Jeden z ele­men­tów gry w Lego, któ­rą wymy­ślił Eryk — nasz zna­jo­my z Holan­dii. Dzie­ci zdo­by­wa­ją punk­ty wyko­nu­jąc róż­ne prze­śmiesz­ne rze­czy. Tutaj jeden z uczest­ni­ków — syn Ery­ka wypi­su­je swo­je imię na Oliw­ki szyi 🙂

Gra z dzieciakami w Lego

Tutaj już gra w peł­nej oka­za­ło­ści. Jak ją stwo­rzyć, zbu­do­wać oraz wszel­kie infor­ma­cje o zasa­dach znaj­dzie­cie na http://etispel.blogspot.com.

International Family Weekend 2014

Cała eki­pa z CS Inter­na­tio­nal Fami­ly Week­end 2014.

 

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność