Doli­no Sno była dla nas po pro­stu magicz­na. Pięk­na i zaska­ku­ją­ca, nie­spo­dziew­li­śmy się, że nas aż tak zachwy­ci. Prze­mie­rza­jąc od poło­żo­nej na wyso­ko­ści 2150m wio­ski Juta ruszy­li­śmy doli­ną ku górze Chau­khi (3842m), jed­nak ze wzglę­du na warun­ki pogo­do­we nie było nam dane jej zoba­czyć. Może i to dobrze, bo na pew­no tam wró­ci­my, ale tym razem z namio­tem, by spę­dzić tam zde­cy­do­wa­nie wię­cej czasu…

 

 

Write A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność